lördag 14 november 2015

Bli volontär på Malta

Är du intresserad av att vara utomhus och arbeta praktiskt? Vore det roligt att få utvecklas inom ledarskap och aktivitetsplanering? Känns det som att 9 månader på Malta mitt i Medelhavet vore väldigt mycket roligare än vara hemma i gamla vanor? 

Då kanske du vill ta chansen att jobba tillsammans med Maltas scouter? Som scoutvolontär på Malta kommer du att jobba med marknadsföring av scouterna, hjälpa till under läger och övriga aktiviteter samt hjälpa till med olika sysslor på campingen som scouterna har till förfogande. Specifika aktiviteter kan vara trädgårdsarbete, hjälpa till i campingens reception, hålla i aktiviteter för scoutgrupperna eller sköta viss administration kopplad till campingen. Volontären kommer även att bli tilldelad en scoutgrupp som denna kommer att vara med under deras samlingar och möten, som stöd. (Ibland kommer det vara större läger dagar då volontären egentligen skulle ha varit ledig, men det förväntas då att volontären ställer upp och hjälper till, och sedan kommer denne få extra lediga dagar som kompensation.) 

Projektet pågår mellan december 2015 till september 2016. Som volontär kommer man kunna utveckla färdigheter inom ledarskap, engelska, trädgårds- och lättare byggarbete, organisation, planering och självständighet. Varje volontär kommer även att skriva blogginlägg varje månad hem till Sverige, för att sprida sina erfarenheter och upplevelser. 

På SIPs hemsida kan du läsa både reseberättelser från tidigare volontärer och mer praktisk information om möjligheten. SIP arbetar med samhällsförändring i praktiken genom att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling för de som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar