torsdag 27 juni 2013

10th Euro-Arab Scout Meeting

Den Europeiska scoutregionen inom WOSM består av 42 medlemsorganisationer, en per land. I Arabregionen ingår 18 organisationer från främst Nordafrika och arabiska halvön. Den här helgen anordnas en konferens i Rom med representanter från en stor del av dessa medlemsorganisationer för att diskutera gemensamma projekt, utmaningar och framtida samarbete mellan regionerna. Detta kommer förhoppningsvis att leda till bättre förståelse och bättre samarbete mellan Europa och Arabregionen inom Scouterna. Givetvis är vi från Sverige på plats!

tisdag 18 juni 2013

Kan du tänka dig att intervjua scouter som du möter på internationella arrangemang i sommar?

Skulle du kunna tänka dig att säga hej till en scout från ett annat land och ställa ett par frågor? Kanske ta en bild och ladda upp bilden och svaren på frågorna när du kommer hem? Med din hjälp kan vi tillsammans skapa en bredare bild av vad internationell scouting är, och se till att fler scouter i Sverige får ta del av alla de möten du är med om i sommar!

Hur gör jag?
Genom att själv ställa ett par korta frågor till scouter från andra länder, skriva ner svaren och kanske ta en bild, eller filma intervjun med mobilen, kan vi förmedla fler berättelser till fler scouter. Tillsammans kan vi visa upp att det finns scouter över hela världen, att vi har mängder av saker gemensamt och att vi möts på sommarens stora arrangemang. Gör till exempel så här:

 1. Säg hej till en scout från ett annat land.
 2. Fråga om du kan få ställa tre korta frågor och ta en bild eller två.
 3. Ställ de här frågorna eller tre andra som tycker är bättre, det får gärna handla om scouting/guiding, fritid eller samhällsengagemang
 4. Vad är det bästa med scouterna?
 5. Vad brinner du för? 
 6. Vilket är ditt bästa scoutminne? Internationellt eller lokalt, gärna kopplat till samhällsengagemang/community work
 7. Gör lite anteckningar som du inte tappar bort
 8. Fortsätt umgås och njut av lägret! 
När du kommer hem
 1. Skriv ner den eller de korta intervjuer du gjort och mejla till sandra.ehne@scouterna.se. Glöm inte få med namn och ålder på dig själv och personen du pratat med
 2. Bifoga gärna bilder om du har; på personen du pratat med, eller allmänt från lägret. 
 3. Din berättelse kommer att delas på våra webbplatser som en del av en mosaik av små porträtt av möten mellan scouter över hela världen!
Vad och varför?
I samarbetet Amahoro Amani som Scouterna har med Scouts och Guides i Burundi, Rwanda och Östra Kongo ingår allt från stöd och utbytesresor till delning av programmaterial, inspiration och kunskap mellan organisationerna. Under 2013-2014 ligger stort fokus på kommunikationsarbete; det kommer bland annat en ny gemensam hemsida, nytt programmaterial, en film och en bok. Vi gör även arrangemanget ”Festivalen2013” i Stockholm i oktober; en internationell mötesplats hemma i Sverige. 

Anledningen till att vi arbetar med internationella samarbeten i olika former, i Stora Sjöregionen och på andra platser, är för att göra det möjligt för unga scouter att mötas! På fler ställen och på fler sätt. Men internationella möten sker ju redan hela tiden; på världsscoutcenter, läger och på alla våra arrangemang. Som ert! 

Haken är att alla inte vet om det, och att alla inte får chans att inspireras av alla häftiga saker som ni är med om i sommar. För vi delar sällan med oss. Vi inspireras i mötet med andra men lyfter sällan vidare den berättelsen till andra scouter. Anledningen till att du läser det här pappret är att vi försöker bli bättre på det, och för att vi hoppas att du vill vara en del av det arbetet.

Varma hälsningar och stort tack!
/Sandra Ehne, projektkoordinator Amahoro Amani
sandra.ehne(a)scouterna.se, +46 76 623 25 15