måndag 25 februari 2013

Rapport #9 från Sara som är volontär på Our Cabaña i Mexiko

Sedan i tisdags har vi 57 deltagare här för ”Thinking Day and Butterfly event”. De är alla över 18 och kommer från Nya Zeeland, Storbritannien, USA och Canada. Nu över helgen har vi även haft cirka 150 mexikanska flickscouter här, från fyra årsåldern och uppåt. Så det har varit mycket (roligt) att göra.

Monarkfjäril
Det bästa var nog ändå att få följa med på resan till Angengueo i början av veckan. Vi åkte dit för att titta på Monarkfjärilar som ”övervintrar” där. Monarkfjärilarna håller under sommaren till främst i USA och Canada, när vintern kommer flyger det hit för att undkomma kylan, föröka sig och dö. De återvänder varje år till samma område och än så länge vet man inte hur de hittar dit eftersom de sker en generationsväxling och ingen av dem varit där förut. En teori är att de känner ”lukten” av de döda fjärilarna som varit där tidigare år. Därför är det inte tillåtet att ta dem med sig därifrån. 


Monarkfjärilar
För att komma till fjärilsreservatet åkt vi först buss härifrån Our Cabaña, sov över på hotell i Angangueo, för att sedan morgonen efter åka bil upp för berget. Bilturen tog ca 35 minuter. Därefter vandrade vi på en led högre upp på berget. Jag gick i mittengruppen = för de som ville gå i medelhastighet, för oss tog det ca en timme. Fjärilarna flyttar sig varje dag, beroende på temperatur. Ju varmare det är ju längre ner håller de till. På natten sitter de tätt, tätt, ihop på grenar högt upp i träden och när solen/värmen kommer börjar de vakna till och flyga runt. De händer att grenarna ger vika och faller ner på grund av den tyngd som fjärilarna utsätter dem för, då förstår man hur många och hur tätt de sitter. Vid första anblick ser det mest ut som döda löv, men tittar man noggrannare ser man att det är fjärilar.


Jardin de Borda, Toluca
Vandringen var nog de bästa av de vi gjorde under utfärden, dock var fjärilarna helt klart en väldigt bra bonus. Naturen var inte så exotisk som här utan påminde mycket om svensk skog, bortsett från höjderna. Reservatet ligger på cirka 3000m.ö.h, vilket gjorde temperaturen väldigt behaglig att vandra i, som en vårdag hemma.

På väg till Angangueo besökte vi också en botanisktträdgård i Toluca. Trädgården var kombinerad med glaskonst i väggar/fönster och tak, en ovanligt med förvånansvärt passade kombination.


Inför serviceprojektet
Ikväll har vi bland annat packat schampo, tvål och strumpor m.m. i påsar inför morgondagens serviceprojekt. Det kommer cirka 60 stycken personer från cirka 50års ålder och uppåt från en samhällsorganisation här i staden. De som kommer är vanligen från fattigare områden och att komma hit blir ett avbrott i vardagen för dem oavsett vilka aktiviteter som väntar. Deltagarna har förberett stationer så som handmassage, avslappningsövningar, pyssel m.m. De är även de som haft med sig sakerna vi packat i påsarna åt besökarna att ta med hem.  


Nästa gång jag skriver här är också sista, för denna resan. Då skriver jag hemifrån. Jag kommer sakna Mexico, Our Cabaña och de som finns här, men det ska bli skönt att komma hem, har mycket som väntar,  Scouttåget till exempel.

//Sara, 25 februari 2013
fredag 22 februari 2013

Happy World Thinking Day!Den 22 februari, World Thinking Day, firas av scouter världen över som en scoutdag. Temat för dagen varierar från år till år och utgår från FN:s milleniemål.

World Thinking Day är ett tillfälle för oss alla att lära oss mer om våra scoutvänner runt om i världen, att utforska våra likheter och olikheter samt fokusera på några av de länder som behöver lite extra hjälp.

Här är ett litet meddelande från WAGGGS till alla våra medlemmar!

World Thinking Day 2013 tillägnas mammor och barn
2013 handlar World Thinking Day om barn och mammors hälsa – över 7 miljoner barn och nästan 300 000 mammor dör varje år. Genom att samla kårens alla medlemmar den 22 februari kan scouterna gemensamt lyfta viktiga frågor i samhället.

Tillsammans kan vi förändra situationen för många av världens mammor och barn. Genom att lära barn och unga hur man tar hand om sin egen hälsa och står upp för andra som inte har samma förutsättningar och rättigheter, kan vi se till att varje barn har de bästa förutsättningarna för att leva ett långt och hälsosamt liv. Det är också viktigt att uppmärksamma varje kvinnas rätt till ett liv fritt från sjukdomar, våld och påtryckningar. Genom att investera i kvinnor och barns hälsa, investerar vi i en bättre och mer hållbar framtid, vilket också är ett av de mest effektiva sätten att nå alla FN:s millenniemål.

Läs mer om World Thinking Day och vad du och dina scoutvänner kan göra här

måndag 18 februari 2013

Message from the WAGGGS chair

In English below. 

"Kära flickscouter, det är mitt nöje att fira denna särskilda stund med alla er i vår 10 miljoner starka flickscoutrörelse världen över.

Den 22 februari varje år så firar flickscouter i hela världen World Thinking Day. World Thinking Day har alltid varit en speciell dag när vi tänker på varandra och tackar och uppskattar våra flickscoutsystrar för den internationella vänskap som finns i rörelsen. Sedan 1932, när Olave uppmanade alla flickscouter att ge en frivillig gåva till Världsförbundet, så har ni, genom Thinking Day-fonden hjälpt sprida flickscouting till fler flickor och unga kvinnor i fler delar av världen. Ert stöd behövs lika mycket idag som då.

Många flickscoutprogram, som vårt Global Action Theme-program om Milleniemålen, utbildar flickor och unga kvinnor om mat, näring, deras rättigheter till utbildning och sjukvård. Icke-formell utbildning ökar flickor och unga kvinnors kunskap och medvetenhet om hur barna- och mödradödlighet kan förhindras. Om en ung kvinna vet mer så är det större sannolikhet att hon kan få tillgång till den sjukvård hon och hennes omgivning behöver för att kunna leva långa och hälsosamma liv.

Runt 7.6 miljoner barn och 287 000 mödrar dör varje år, de flesta från orsaker som kan förhindras, som lunginflammation, diarré, malaria eller brist på tillgång till tillräcklig sjukvård. Det är ingen överraskning att det finns höga dödstal hos barn och dålig hälsa hos mödrar och överlevnad i fattiga delar av länder över hela världen, även i utvecklade länder.

Men vi är övertygade om att denna situation kan ändras, och att den måste ändras. Det är därför som vi under hela 2013 samlas för att arbeta med Milleniemål 4 och 5. Vill ni med mig säga ”tillsammans kan vi rädda barns liv och alla mödrars liv och hälsa är värdefull”.

Under 2013 kommer vi fokusera på ytterligare fem länder där flickscouting har funnits länge och gjort positiv påverkan på samhället. Dessa är Irland, Jordanien, Malawi, Pakistan och Venezuela. Detta ger dig en ypperlig chans att lära dig mer om temat barn och mödrars hälsa och överlevnad i dessa fem länder och lära dig om dina flickscoutsystrar som bor där. World Thinking Day-fonden kommer ge bidrag till medlemsorganisationer i Jordanien, Malawi, Pakistan och Venezuela för att hjälpa dem arbeta med sina Milleniemål 4 och 5-projekt.

Det finns många sätt du kan engagera dig under dagen eller när som helst under 2013 – från att skicka ett e-kort, till att göra aktiviteter från paketet och förtjäna World Thinking Day-märket, till att yttra sig om temat, till att donera till World Thinking Day-fonden. Vi ser fram emot att få höra hur du firar, gå med oss på World Thinking Day-hemsidan, Flickr, Facebook eller Twitter för att dela dina berättelser med andra flickscouter från hela världen.

Fira World Thinking Day med oss och hjälp till att sprida fler möjligheter till flickor och unga kvinnor. Jag önskar dig en väldigt glad World Thining Day!"


Nadine El Achy Chair,
World Association of Girls Guides and Girl Scouts

-------------------------------------------------------------------


"Dear Girl Guides and Girl Scouts, It is my pleasure to celebrate this special time with all of you in our 10 million-strong Movement of Girl Guides and Girl Scouts around the world.

Each year on 22 February, Girl Guides and Girl Scouts all over the world celebrate World Thinking Day. World Thinking Day has always been a very special day when we think of each other and give thanks and appreciation to our sister Girl Guides and Girl Scouts for the international friendship found in the Movement. Since 1932, when Olave called upon all Girl Guides and Girl Scouts to make a voluntary contribution to the World Association, you have, through the Thinking Day Fund helped bring Girl Guiding and Girl Scouting to more girls and young women in more places. Your support is needed as much today as it was then.

Many Girl Guide and Girl Scout programmes such as our Global Action Theme programme on the Millennium Development Goals, educate girls and young women about food, nutrition, and their rights to education and healthcare. Non-formal education increases girl’s and young women’s knowledge and awareness of how child and maternal deaths can be prevented. If a young woman is more informed, she is more likely to be able to access the healthcare needed for her and those of her community to live full and healthy lives.

Around the world 7.6 million children and 287,000 mothers die each year, most from preventable causes like pneumonia, diarrhoea, malaria or lack of access to appropriate healthcare. It is no surprise that there are high rates of child mortality and poor maternal health and survival in poverty-stricken areas in countries all over the world, even in developed countries.

But we believe this situation can be changed, and it must be changed. This is why for the whole of 2013, we are joining together to take action on Millennium Development Goals 4 and 5. Please join me in saying that “together we can save children’s lives and every mother’s live and health is precious”.

In 2013, we will focus on five more countries where Girl Guides and Girl Scouts have a long-term and beneficial impact in their communities. These are Ireland, Jordan, Malawi, Pakistan and Venezuela. This offers you a great chance to learn more about the theme of child and maternal health and survival in these five countries and learn more about your sister Girl Guides and Girl Scouts who live there. The World Thinking Day Fund will make grants to Member Organizations in Jordan, Malawi, Pakistan and Venezuela to support their MDG 4 and 5 projects.

There are lots of ways you can get involved on the day or any time during 2013 – from sending an e-card, to doing activities from the packs and earning the World Thinking Day badge, to speaking out on the theme, to donating to the World Thinking Day Fund. We would love to hear how you celebrate, join us on the World Thinking Day website, Flickr, Facebook or Twitter to share your stories with other Girl Guides and Girl Scouts around the world.

Please join us in celebrating World Thinking Day and helping us bring more opportunities to girls and young women. I wish you all a very happy World Thinking Day!"

Nadine El Achy Chair,
World Association of Girls Guides and Girl Scouts

You can also read the message here

söndag 17 februari 2013

Rapport #8 från Sara som är volontär på Our Cabaña i MexikoDukning till "Galamiddagen"

Denna vecka har varit fullpackad med mötesdagar och aktiviteter för ”Friends of Our Cabaña”, en grupp mycket engagerade och målmedvetna kvinnor som samlar in pengar åt WAGGGS och Our Cabaña. De som var här var ett trettiotal kvinnor från USA, Kanada, Storbritannien, Mexiko och Jamaika. Vi volontärer har gjort allt från att byta Power Point bilder under mötena till att dekorera och duka till måltiderna samt hålla i en dag med ett ”smakprov” på hur ett event här är uppbyggt och vad det kan innehålla.

Har också under veckan haft möjligheten att träffa många helt skilda personligheter vilket var det bästa med denna vecka. En av de som var här har en dotter som ska på sommarläger i Sverige i år, så vi hade mycket att prata om. En annan kvinna som jag fått förmånen att möta denna vecka är (som många av de andra) pensionär, men jobbar hårt för flera ideella organisationer. Det syns verkligen på henne hur mycket hon bryr sig om och är mån om ”sina projekt och organisationer”. Om jag har hälften av den energin och passionen när jag når samma ålder så är jag väldigt nöjd. Det glittrar verkligen i hennes ögon när hon berättar om de projekt hon är engagerad i, på ett sätt som jag aldrig förut sätt. Det är verkligen av ren godhet som hon gör det hon gör. Hon åker hem imorgon och vi kommer alla sakna henne. Dock är vi vänner på facebook nu, enligt hennes förslag.

Idag var jag med på mitt första Mexikanska scoutmöte, det var något av det bästa jag gjort här. Detta tack vare en annan fantastisk kvinna, Harriet Edmond från Kanada. Hon var chef här från 1990-1993 bor kvar i Cuernavaca. Nu är hon aktiv som ledare för mexikanska flickscouter (Guias). Hon har också varit med på de möten som ägt rum här i veckan, vilket lett till att vi träffats en hel del. Vi har blivit medbjudna på scoutmöte förut, men det har inte funnits tillfälle att komma ifrån förens idag. Den grupp hon är ledare i är cirka 15-21 år gammla. På dagens möte jobbade tjejerna med FNs millennium mål inför för Thinking Day nästa vecka. Upplägget på mötet gick väl att känna igen hemifrån, mycket mer likt än jag kunnat tänka mig. Att se tjejerna jobba ihop med uppgifterna eller bara umgås fick mig att sakna min grupp där hemma lite extra jämfört med i vanliga fall. Flickscouterna i Cuernavaca har sina möten här på området på lördagarna klockan 11-13. Jag blev visad runt av Harriet i alla åldersgrupperna, de yngsta är 4 år. Helt klart en upplevelse ut över det vanliga! Dock är det mesta här utöver det vanliga, men detta var extra speciellt och jag är glad att jag hade möjligheten att få uppleva det.
Mmm... ett av flera buffébord en av möteskvällarna


Idag har vi också gjort klart förberedelserna för programmet för det event som börjar på måndag, så imorgon är vi lediga hela dagen. Det blir sista lediga heldagen innan jag åker hem, så om det blir som jag tänkt mig ska jag bara njuta av att vara här. Gå runt på området, kanske utanför också, bada i poolen och ligga ute och läsa och sitta i pysselhuset och pyssla. Det ser jag fram emot. Dock kommer det en grupp från Nya Zeeland redan imorgon eftermiddag, men det har inget program och inga gemensamma måltider ännu.

//Sara, 16 februari 2013

måndag 11 februari 2013

Äventyr i London

Mitt namn är Louise Wendel och jag befinner mig just nu i världsmetropolen London och vad som gör det ännu bättre är att jag volontärarbetar med scouting. Jag är Conference Intern på WAGGGS flickscoutcenter Pax Lodge och jag trivs som fisken i vattnet. Mitt uppdrag här just nu består av att hjälpa till vid konferenser som anordnas i Pax Lodges, WAGGGS eller externa företags regi, sitta i receptionen och hjälpa till med kvällsprogram och event-dagar på Pax Lodge.

Jag står längst ut till höger i bilden.
Jag har haft turen att vara volontär här i två omgångar. Jag var här i två månader i höstas och sedan kom jag tillbaka i december och ska nu stanna till början på april. Vad är det då som får mig att spendera så lång tid med att arbeta som volontär? Det absolut viktigaste måste jag säga är atmosfären på denna unika plats. Det finns bara fyra flickscoutcenters i världen och har man möjligheten att besöka ett så är det väl värt det.

På Pax har jag utvecklats otroligt mycket. Jag har fått arbetslivserfarenhet. Jag har lärt mig mycket om kulturella skillnader och hur man hanterar dem. Jag har lärt mig om mig själv, vad jag klarar av och hur jag vill att mitt liv ska se ut. Som en bonus har min engelska utvecklats ytterligare. Viktigaste av allt är att jag har känt mig som hemma. Alla är så vänliga här och vi uppskattar alla varandras arbete. Jag arbetar väldigt många timmar per vecka, men jag har alltid roligt och jag avslutar dagen med att känna att jag har gjort något ordentlig utav dagen.

Utöver arbetet är det en fantaskisk plats att leva på. Vi bor precis utanför city i ett lugnt och trevlig område med Hampstead Heath och Parliament Hill precis runt hörnet. Med 15min på Northern Line är man på Leicester Square och har London framför sina fötter. London är en av mina favoritstäder i världen och har väl påverkat mitt beslut av vilket center jag skulle söka till och genom att bo på Pax under en längre tid har jag möjligheten att se längre än turistkartorna når. Man kan uppleva så otroligt mycket bara genom att vandra runt planlöst i London, något som man vanligtvis inte tar sig tid till att göra när man är här på semester i några dagar.

Genom att ha den intern-positionen som jag har, har jag fått möjligheten att jobba med och lära känna kvinnor som sitter i WAGGGS världsstyrelse men även Europastyrelsen samt de som jobbar på WAGGGS huvudkontor (som ligger vägg i vägg till Pax) och de som jobbar på Europakontoret. Jag har mött Scoutstyrelsen från Norge, Nordic Walking i Storbritannien, den lokala National Trust-avdelningen och en hel del andra spännande människor. Men framför allt får vi allihop möjligheten att genomföra program och äta kvällsmat med scouter från hela världen som alltid har spännande historier att berätta, vilket inkluderar både gäster och andra volontärer och fast anställda på Pax. Det är en magisk stämning och jag njuter av varje dag jag får spendera här.

/Louise Wendel

söndag 10 februari 2013

Rapport #7 från Sara som är volontär på Our Cabaña i MexikoIdag var sista dagen av ”Viva Mexico at the Mariachi Rhythm”, tänk att nio dagar kan passera så kvickt och vara så fyllda av aktiviteter, skratt och scouting. Även om det vi gör här många gånger är långt ifrån hur vi tar oss an scouting hemma så märks det att allt utgår ifrån samma kärna och grundtanke. Allt har utvecklats från samma idé och anpassats efter förutsättningar och begränsningar där det utövas. Att basen är den samma gör att alla har något gemensamt, något att dela och uppleva. Att få se andra sätt än de ”vanliga” har väldigt mycket charm och lycka i sig.

Om jag bara hade haft en större resväska...
Under avslutningsceremonin nu ikväll såg vi en film/bildspel om vad deltagarna gjort under sin tid här, berömde varandra och tackade för dagarna vi delat. Därefter, för att verkligen symbolisera att eventet avslutats, var det dags att slå sönder pinatan. Turordningen baseras här alltid på vilken tid på åren du fyller år. Vi börjar alltid med den vars födelsedag kommer först (från dagens datum). Ett bra sätt tycker jag, eftersom det skiftar över året även om det är samma grupp. När vi var framme vid augusti var det min tur. Med hjälp av de andra omkring mig som guidade mig väldigt väl lyckades jag få in en fullträff på första försöket!

Vanligen skulle deltagarna åkt hem imorgon, men de gör de inte. De kommer vara kvar mer eller mindre tid. En del av dem ska vara kvar för en konferens/mötesdagar och några av de andra ska sightseea i området kring Cuernavaca. Tycker de gör rätt i att stanna. Om jag åker hit som deltagare kommer jag definitivt resa runt lite antingen före eller efter det officiella programmet.

Xochicalco, med våra deltagare
Härom dagen var vi med deltagarna vid Xochicalco, cirka 3 mil härifrån. Ingen av oss volontärer hade varit där förut, så därför fick vi följa med allihopa, trots att vi bara hade åtta deltagare. Xochicalco är ännu en ruin, de är populära här och det uppskattar vi. Som stad var Xochicalco bebott från 700e.kr till 900e.kr, vilket för mig känns som en relativt kort tid med tanke på hur lång tid det måste ha tagit att bygga allt. Det var stort, och då är det bara cirka 30% av allt som är framgrävt. Staden är framför allt känd för sin tids betydelse inom astronomin. Det sägs att astronomer reste långväga för att ses här och det finns en grotta under staden, även kallad observatoriet, där ett smalt (ca 2 decimeter i diameter) hål i taket leder 8meter upp för att nå markplan. Två gånger under året står solen rakt över och strålar in, vilket i Xochicalco är ”årets höjdpunkt”. Det var en väldigt varm och solig dag, som alla andra dagar. Tror inte vi haft regn mer än tre gånger sedan vi kom hit och då har det varit duggregn.    

Måste också passa på att berätta att jag kontaktade scoutkårerna där de deltagare som var här 1959 från Sverige kom från. Har redan fått kontakt och svar från de båda som var här då och det känns väldigt kul. Ibland när gäller det att följa sina infall, det kan ge mer än väntat. 

//Sara, 5 februari 2013

måndag 4 februari 2013

Rapport #6 från Sara som är volontär på Our Cabaña i MexikoJust nu har vi åtta amerikanskor som deltar i ”Viva México at the Mariachi Rhythm”. Åtta är en ovanligt liten grupp och Mariachi är en mexikansk musikgrupp som bland annat spelar/sjunger serenader. Just nu är deltagargruppen iväg på en resa med övernattning på annan ort, så vi som är kvar har fått lite lediga timmar och andra arbetsuppgifter än de som har med programmet att göra. Idag har vi bland annat hjälpt en kvinna plocka fram gamla foton och loggböcker från de första åren här. Om ett par dagar kommer det några andra som ska organisera och arkivera det bättre än som det är nu. Jag passade på att bläddra i de två äldsta loggböckerna från 1958 och 1959. I den från 1959 fanns en sida från två svenskor, en av dem från Önnestad och en från Motala.
I loggbok från 1959
Framsida av loggboken för vintern 2012-13
Loggböckerna är fängslande att bläddra i, så mycket foton och teckningar. Där var foton på sjöscouter och till och med flygscouter, tänk flickscout, sent 50tal, sen flygscout. En del grupper hade små söta vita handskar till sin uniform, långt ifrån vår svenska scoutdräkt idag. Det som var mest slående var nog ändå likheten från foton från samma årtionde, trotts deltagare från hela världen så var modet i frisyrer, glasögon och uniformer ungefär det samma. Varje grupp som kommer hit får göra en sida var, vilket är unikt för just Our Cabaña jämfört med WAGGGS andra center. Om du vet någon eller själv har varit här och vet vilket år så finns sidan kvar och går att plocka fram. Härom veckan fick jag dessutom äran att måla framsidan till loggboken för vintersäsongen 2012-2013. Så när ni kommer hit så vet ni att min sida finns i denna loggbok (till vänster).


Christine från Tyskland åkte hem härom dagen, tänk att två veckor har gått så fort. I skrivande stund är det ganska precis fyra veckor tills jag är på planet hem, någonstans över Atlanten (på timmen)!


Deltagarna som är här nu har bland annat hittills haft ”Knowing the Cabaña”, en av de aktiviteter som jag har ansvar för och som jag skrev om i tidigare inlägg, på programmet. Samt ”The Cabña Story” som är nytt för mig att ansvara för denna gång. Cabaña Storyn går igenom det som ansets viktigast från det att idén till ett center i denna del av världen kom till idag. Viste du till exempel att dörren i huvudingången är original sedan öppnandet och var en gåva från Lady Olave Baden Powel? 


Redovisning av fortsättning av "Cabaña Storyn"
Halva deltagargruppen har varit här förut = hört historian. Så det var en utmaning att lägga upp programpunkten eftersom det också var fyra stycken som aldrig varit är tidigare. Men jag valde att skriva ut historien och klippa den i olika stycken, de fick sedan två bitar var och skulle pussla ihop den. Gruppen samarbetade bra och det var roligt att se deras engagemang, både de som var helt nya och de som varit här förut. När de kände sig nöjda fick de läsa upp de bitar de ”haft hand om” i den ordning de placerats. Nästan alla rätt! För att göra en twist på det hela och mer rättvist för de som inte kände till historian sen tidigare så delades de in i två grupper och varje grupp fick till uppgift att skriva en fortsättning på ”The Cabaña Story”. Även mina kollegor (volontärer och teamledare) fick skriva en fortsättning. De presenterade sina ”fortsättningar” och det var kul att se att de alla använt sin fantasi i uppgiften. Bland annat föreställde de sig hur det fanns en säker plats att tälta på (utan risk för skorpioner), att det skulle blir lättare att ta sig hit genom en teleporteringsstation och hur centret kunde bli självförsörjande genom odling och djurhållning, ur främst ekonomisk och ekologisk synpunkt.

//Sara, 31 januari 2013