fredag 3 juli 2015

Efter CSW är före post-2015

Samtidigt som Almedalen pågår publicerar vi en serie i tre delar där Hannah Stanton berättar om WAGGGS arbete för flickors rättigheter. Hannah representerar även WAGGGS i två seminarier under Almedalen. Läs mer om Scouternas program och medverkan under Almedalen på Scoutservice hemsida. Här är den tredje och sista delen i serien från Hannah:

Såja, arbetsmetoderna är klubbade. Det har varit några extra hektiska dagar och nätter att få in unga in i texten liksom att stärka civilsamhällets roll. Vi har inte lyckats hela vägen på alla punkter, men vi har fått bekräftat från många ambassadörer att vi rört om i grytan ordentligt och att det finns underlag att hämta inför kommande år. Det, i FN-sammanhang, kan ett stort steg.

När allt är klart är det förstås viktigt att pusta ut en stund. Men inte för länge. För redan när vi lämnade New York väntade det fortsatta arbete med hållbarhetsmålen som FN kommer att besluta om i höst. Här är det extraviktigt att unga och civilsamhället är representerade för hållbarhetsmålen, eller sustainable development goals eller post-2015 agendan (kärt barn har som vanligt många namn) är uppföljarna till milleniemålen. De har du kanske hört talas om?

Även FN har förstått att det är viktigt att sätta mål för att få så många som möjligt att dra åt samma håll. Senast blev det milleniemålen, men mycket av det beslutades bakom stängda dörrar. Denna gång blev det därför en mer öppen process där egentligen alla som ville under flera års tid kunde delta i förhandlingar och konsultationer kring vad dessa mål ska innehålla. Så kallade Major Groups är väldigt aktiva, däribland en som heter Major Group for Children and Youth och initiativet The World We Want, där alla människor i världen har kunnat registrera det som de anser vara den viktigaste frågan att lösa i just det landet.

WAGGGS har under flera år varit väldigt aktiv i post-2015 arbetet för att kunna påverka arbetet för att tillgodose medlemmarnas behov och se till att våra röster är hörda. Men också engagerat medlemmarna i arbetet genom post-2015 ambassadörerna eller milleniemålsaktiviteter. Ni kanske minns att Thinking Day har varit inspirerat av just milleniemålen?

Nåväl, nu efter CSW är vi i alla fall i full gång att se till att hållbarhetsmålen blir så universella och vägvisande som vi rent krasst behöver att de är. Vi måste verka och vara på ett mer hållbart sätt för att överhuvudtaget kunna säkerställa att vi kan finnas kvar. Det gäller ur ett miljöperspektiv likväl som ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Du kanske vill engagera dig i det? Tveka då inte att höra av dig till mig så kan jag dels tipsa om vad du kan göra på hemmaplan och vill du vara aktiv i till exempel Major Group arbetet kan jag guida dig rätt i detta med. Det är bara att höra av sig! För till synes och sist förändrar man inte världen på egen hand, vi måste göra det tillsammans. Bit för bit, dag för dag.

Här är länken till methods of work och alla samlade dokument för CSW59Inga kommentarer:

Skicka en kommentar