söndag 24 juli 2016

Bli talesperson för WAGGGS!

Vill du vara WAGGGS talesperson? Vill du representera Scouterna och WAGGGS i internationell kommunikation? Nu har du chansen!

The World Association of Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS - söker nu duktiga talare och kommunikatörer till en pool av unga talespersoner.
WAGGGS är en av de två globala scoutorganisationer som Scouterna är medlemmar i, och är världens största organisation som representerar flickor och unga kvinnor. WAGGGS är kända internationellt och får ofta frågor om de kan berätta om vad vi gör eller vara representerade på viktiga konferenser och möten. Det kan vara allt från en kort artikel eller blogginlägg om vad som görs i de 100 tusentals kårerna runt om i världen, med exempel från just din kår, till påverkansarbete på en FN-konferens om hur viktiga flickor och unga kvinnor är för global utveckling. Förfrågningarna kommer ofta med kort varsel och därför söker WAGGGS en pool av duktiga unga kommunikatörer som de kan kontakta vid dessa tillfällen. Läs mer på engelska i WAGGGS Terms of Reference: https://www.dropbox.com/s/dtlayiiwwq916hc/YWS%20TOR_EN.pdf?dl=0 (OBS! Det är ansökningsinformationen nedan, till Sveriges IC, som gäller för svenska sökande.)
Kriterierna är:
 • Du är mellan 18 och 30 år gammal
 • Bekväm i rollen som offentlig talare
 • Viss kunskap om WAGGGS och WAGGGS aktiviteter
 • Intresserad av att sprida kunskap om WAGGGS och bygga WAGGGS profil internationellt.
Skicka din ansökan till ida.sjoholm@scouterna.se med följande information senast den 22 augusti (ring Ida på +46 762 9 66 967 om du behöver avtala annan deadline):
 • Din motivation för att söka.
 • Beskriv din kunskapsnivå kring WAGGGS som organisation och deras aktiviteter
 • Kort om ditt nuvarande scoutengagemang och relevanta tidigare erfarenheter.
 • Om du har genomfört ung talespersons-utbildning tidigare
 • Namn på en referensperson inom scouterna
 • Namn på din kår och ev. samverkansorganisation
 • WAGGGS ansökningsformulär ifyllt och underskrivet (länk: https://www.dropbox.com/s/d3yf68qgxim5erl/APPLICATION%20FORM%20YWS_EN.doc?dl=0)
 • En video där du berättar om vad scouting har betytt för dig eller flickor/scouter i din stad/by (denna kommer skickas till WAGGGS)
 • Bekräftelse på att du har ett giltigt pass.

  Eftersom WAGGGS unga talespersoner förväntas att kommunicera på engelska ber vi att hela er ansökan, inklusive video, är på engelska.
Om du har några frågor till ansökan eller osäker på om du uppfyller kriterierna är du välkommen att kontakta Ida Krogh Sjöholm – IC WAGGGS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar