söndag 24 september 2017

Sista rapporten från Delhi

I det senaste blogginlägget kring besluten som tagits hittills på WAGGGS världskonferens var jag så glad över att få skriva att den svenska motionen blivit godkänd att jag glömde att berätta att vi även deltagit i en annan motion. 

Under konferensen bubblade många tankar och funderingar kring varför det är så få unga kvinnor som kandiderar till bland annat världsstyrelsen. Detta ledde till att ett tjugotal länders delegater träffades och diskuterade, vilket sedan utmynnade i en motion. 
En närmast enig konferens röstade igenom motionen som innebar att WAGGGS fått i uppdrag att undersöka vad det är som hindrar unga kvinnor från att söka ledande positioner inom organisationen, och hur dessa hinder kan åtgärdas! 

Det sista som hände på konferensen var valet av sex nya ledamöter i världsstyrelsen. Då det digitala valsystemet inte fungerade som det var tänkt så genomfördes valet med traditionella kuvert och färgade papper. Efter ett antal omräkningar, lika röstetal och viss fördröjning hade vi till slut en ny styrelse – efter knappt åtta timmar! Vi är såklart väldigt glada över att Heidi, kandidaten från Finland, blev invald.

Nu är den svenska delegationen på väg från världskonferensen, glada över vad vi åstadkommit med båda våra motioner och mycket nöjda med den nya styrelsen. Tack för oss! 

Svenska delegationen, genom Stina Alm

fredag 22 september 2017

Nästa världskonferens 2020 blir i...... Uganda!

Inför världskonferensen skickade Sverige in en motion till mötet om att WAGGGS under kommande treårsperiod ska arbeta för att inkorporera Agenda 2030 och FNs säkerhetsråds resolution 2250 i det strategiska arbetet. Målet med att skriva denna motion var att ytterligare förtydliga flickscoutingens position i Världen som en kraft för fred.

Under konferensens fjärde dag var det så dags för omröstning kring alla motioner. Vi i den svenska delegationen var nog alla lite nervösa när det blev dags för motion 25 – vår motion. Glädjande nog kan vi nu meddela att världskonferensen röstade igenom vår motion, med en överväldigande majoritet!

Ugandas delegation dansar och firar i salen efter att
beslut om nästa världskonferens tagits.
Utöver vår motion så röstades det om många många fler, bland annat en motion från Egypten och Oman kring att införa arabiska som WAGGGS fjärde officiella språk vid sidan om engelska, spanska och franska. Även denna motion röstades igenom, följt av ett stort jubel i salen.

Sist men inte minst, den omröstning som ledde till mest glädjedans precis före lunch var när det beslutades att nästa världskonferens år 2020 kommer att hållas i Uganda!

Under fredagen kommer det att beslutas om vilka som blir invalda i WAGGGS världsstyrelse, men mer om det senare!


Sveriges delegation, genom Stina Alm 

onsdag 20 september 2017

WAGGGS World Conference 2017 i Delhi

Delegationen taggar! Från vänster: Nellie Edvardsson, Linda Wallberg,
Karin Fredén, Olivia Solman, Martin Persson, och längst fram Stina Alm
Så här ser svenska delegationen ut efter två dagar på WAGGGS världskonferens i Delhi, Indien!

Höjdpunkten hittills på konferensen tyckte jag var i måndags när Albanien och Niger röstades in som Associate samt Aruba, Azerbaijan, Palestina och Syrien som Full Members av WAGGGS. Kul att vi växer och kommer närmare målet med 154 medlemsländer! (För närvarande är vi ca 146 medlemsländer.)

"Shine a light on mental health" om psykisk ohälsa,
material från Girl Guides of Canada
Under tisdagen diskuterades de olika motionerna som har lagts fram och vi fick speed-dejta kandidaterna till styrelsen. Det annordnades också en "Market of Ideas" där vi fick gå runt och lära oss om olika länders scoutprogram. Det presenterades många intressanta program, till exempel ett av Kanadas som berör psykisk ohälsa.

Det har minst sagt varit två intensiva dagar här på konferensen med mycket diskussioner av motioner och fokus på att lära känna kandidaterna till världsstyrelsen.

Idag, onsdag, ser programmet lite annorlunda ut och vi ska få gå på workshops hela dagen lång!

Följ gärna konferensen på #36WoCo och #ForHerWorld.


Nellie Edvardsson

torsdag 7 september 2017

Make a difference at Roverway 2018, Apply to be a WAGGGS volunteer

Från WAGGGS:

We are looking for inspiring young facilitators to design and deliver WAGGGS educational activities for Rovers and Rangers during central camp at Roverway 2018.


You’ll make a big difference to the lives of many young people – so don’t miss out on this exciting opportunity. Apply by 30 October 2017 to be part of the team!

Detailed information here:

Explore the Roverway website to find out more!

If you are interested to apply, follow this link: https://www.surveymonkey.com/r/JZLXGY2 


Intyg för att söka hämtar du ut i din scoutnetprofil, en bekräftelse på ditt medlemskap. För intyg på att du får söka med IC signatur mejla till international.secretary@scouterna.se, skriv kort vem du är och varför du vill vara med på Roverway.