onsdag 29 oktober 2014

Ung i Norden - Anton berättar


Första helgen i oktober begav vi oss i väg mot Oslo. Vi fem scouter (Anton, Emil, Felix, Hugo och Linnea) skulle representera Scouterna på Ung i Norden.

Ung i Norden är ett samarbete mellan de nordiska ländernas scoutorganisationer för att förbättra ungas inflyttande på hemmaplan, som ett utbytesprogram för hur det är att vara ung scout i de olika länderna och ett forum för vad som är aktuellt just nu. Det var intressant att få se vad som just nu var aktuellt i de nordiska scoutorganisationerna och roligt att se hur mycket de nordiska länderna är med och påverkar och representeras i den internationella scoutrörelsen. Det fanns även en del intresse från övriga deltagarna mot Scouternas olika projekt som Roverprogrammet och Värsta fördomen.

Arrangemanget hölls en timmes bussfärd från Oslo på KFUK-KFUM Spejdernes område i Nynäs. Den första förmiddagen spenderade vi med att lära känna varandra och våra organisationer. Därefter gick vi över till att diskutera helgens tema genom övningar, presentationer och samtal. Temat var mångfald.

Bristen på mångfald finns hos alla de olika scoutorganisationerna i norden, däremot är synen på det olika när det kommer till hur vi bör arbeta med det och även vad som kan kallas för mångfald. Just vad mångfald är och om hur vi kan ta hänsyn till mångfald pratade vi en del om, likaså om vilka som är välkomna i scouterna - är alla det? Måste alla hålla med om våra värderingar? Vi fick även besök från LNU (Norska motsvarigheten till LSU) och från de Norska International Commisioners som pratade om WOSM och WAGGGS och om deras roll för oss och i världen. Hela programmet och alla diskussioner var väldigt givande och otroligt roliga, som vi är vana vid så var det mycket Learning by Doing med praktiska övningar och roliga diskussionsformer av olika slag.


Även om mångfald är ett viktigt ämne var det inte det som var det som vi kommer ta med oss mest från Ung i Norden. Likt andra internationella scoutarrangemang är mötena viktigare och de samtal som förs vid matborden, under tandborstningen på kvällen eller efter lägerbålet. När vi fick prata om det som vi själva är mest intresserade av och vad som vi kan samarbeta inom eller hjälpa varandra med. De tjugo nya kontakterna som vi skapat i Norden och alla roliga stunder som vi haft kommer att vara oss mer till hjälp än de få timmarnas diskussioner vi har haft om mångfald, hur bra det än var att diskutera det.

Om jag ska avsluta med något så kan det väl vara bra att ta med en uppmaning eller gott råd. Det skulle i så fall vara att ta chanserna att åka på internationella arrangemang som Ung i norden om ni kan. Att få träffa alla internationella scouter och dela med sig av traditioner och kunskap är inte fel. Att sitta och försöka sjunga med i isländska lägerbålssånger är förvirrande. Och att åka norsk buss kan vara ett äventyr. Allt är dock positiva minnen som en har med sig hem.

Jag får inte glömma de som jag åkte med! Vi som åkte från Sverige kom från olika bakgrunder och med olika mål med helgen och med blandade kunskaper från Scouterna att luta oss tillbaka på. Kul hade vi dock tillsammans! Vi höll igång lägerbålen ganska bra och stod tillsammans för Scouternas värderingar i diskussioner men tog även med oss dem för att prata igenom mellan oss efter också. Vi var trotts allt ett väl ihopsatt team som alla lever för scouting. När vi första dagen spenderar en god stund med att läsa igenom motionerna till Demokratijamboreet. När förslaget till styrelsen kom ut dagen efter var det ren glädje i oss alla.

Det hela har varit en fantastisk upplevelse med samtal och möten! Fanns där något som inte var så bra, så har jag glömt det nu. Självklart är det jag skrivit med här långt ifrån allt som hände!

Tre fingrar mot pannan!

Anton Nilsson, som var på Ung i Norden tillsammans med Linnéa Hård af Segerstad, Felix Jepsson, Emil Nilsson, Hugo Norinder.fredag 24 oktober 2014

FN-dagen, Tema för nästa scoutmöte?

Idag den 24 oktober är det FN-dagen. Ett tillfälle för oss i Scouterna att uppmärksamma att vi är en del av en världsrörelse, som på många olika sätt jobbar för att en fredligare värld.

I medierna ser vi rubriker om krig och orättvisor som drabbar människor runt hela världen. Scoutrörelsen är global och vi har stor möjlighet att påverka framtiden genom vårt program med utgångspunkten att "Ingen kan göra allt men alla kan göra något!"

Låt FN-dagen inspirera som ett tema eller en programpunkt på ert möte, hajk, övernattning eller liknande. Vad ni kan göra för att påverka lokalt som globalt att världen blir en fredligare planet. FN-förbundet Sverige tar fram mycket material och metoder, stora delar av det går väldigt bra att översätta till scoutverksamheten, spana in deras hemsida för fler metoder och mer inspiration! Varför inte göra ett FN-rollspel om ni vill slå på stort? Kanske som ett samarbete mellan flera utmanar- eller roverlag?

Ett exempel på hur scouter jobbar för fred är projektet Amahoro Amani i Stora Sjöområdet i Centralafrika, där tusentals ungdomar engagerar sig lokalt för fred och utveckling. Det är Guides och Scouts i Burundi, Rwanda och D.R. Kongo som driver detta världsunika initiativ vars metoder just nu sprider sig i världen. Där har vi verkligen något att fira! För hållbar fred är gräsrotsengagemang en nyckelfaktor.

Du kan också använda metoden för fred i Amahoro Amani. Materialet finns översatt och anpassat till våra åldersgrupper och målspår och du hittar det tillsammans med en mängd inspirerande aktiviteter i pdf:er på Scoutservice som Aktivitetspaket Samhällsengagemang under Terminsprogram.

FN och FN-dagen

Sedan 1948 uppmärksammas att Förenta Nationerna (FN) grundades den 24 oktober 1945. Idag är 193 stater medlemmar i FN av totalt 196 självständiga stater. Det finns dock 246 länder i världen, varav det i 216 stycken finns scouter!

FN bildades efter andra världskriget av 50 länder som möttes i San Francisco. Grundandet den 24 oktober relaterar till det tillfälle då säkerhetsrådets medlemmar och en majoritet av de 50 länderna ratificerade FN-stadgan. Sedan dess har FN växt och består idag av ett flertal organ som enar nästan hela världens befolkning i en gemensam organisation.

torsdag 23 oktober 2014

Juliette Low - din chans till en högkvalificierad internationell ledarutbildning som ung ledare


WAGGGS anordnar nu åter en Juliette Low-utbildning för unga kvinnliga ledare (20-30 år gamla). Denna gång är utbildning på världcentret Sangam i Indien mellan 8-15 februari 2015. Sverige får skicka en deltagare.

Du står själv för kostnaden men Scouternas internationella grupp stöttar dig med tips på olika fonder och hur du skriver en bra ansökan.

Hör gärna av dig om du har frågor kring vad Juliette Low-utbildningen är. Nedan kan du läsa lite mer och kolla också in länken med berättelser från tidigare utbildningar.

The Juliette Low Seminar (JLS)


is the WAGGGS’ flagship leadership development programme for young women that has been running and growing since 1932. It provides wonderful opportunities for young women to develop their leadership skills in a creative and supportive environment. This is a great way to learn and share experiences with other young women in a cross cultural context. We know that many young women are looking for spaces where they can interact with peers from around the world, broaden horizons as well develop leadership skills which will prepare them for national and international responsibilities. The JLS is that space and it offers a week of personal development, challenge and fun. The JLS is one or our most popular seminars, so apply early before the event fills up.


Event Details 

 • The cost for this event is £380 GBP. This includes all meals, accommodation and programme. Please note this does not include travel to and from Sangam or the insurance and visa costs.
 • Din ansökan skall ha nått Scouterna international.secretary@scouterna.se senast 19 november för att vi skall kunna göra ett urval (Sverige får bara skicka en person) och anmäla i god tid. maila international.secretary@scouterna.se så skickar vi ansökningsformuläret.
 • Young women who have already attended a Juliette Low Seminar or WLDP event will not be considered.
 • Participants are expected to arrive by 8 February 2015. Seminar officially starts on 9 February 2015 and closes on 14 February. Departures are 15 February 2015.
 • Participants may stay at Sangam as independent guests before and after the event with a prior reservation for an additional fee, - contact Sangam directly to arrange. www.sangamworldcentre.org

Participant criteria 

Participants should:
 • Be 20 - 30 years old
 • Be actively involved in their Association
 • Be part of a decision making body or being prepared to take on leadership roles in their Association
 • Have leadership qualities and be able to work in a team
 • Be committed to personal development & continuous learning
 • Have a comprehensive knowledge of their region
 • Have a mature and responsible attitude
 • Be able to understand and communicate well in English

För-event om du vill komma tidigare eller om du inte vill gå Juliette Low men ändå besöka Sangam:
 

Be the Change

To provide an even more diverse and rich learning environment for the participants, Sangam is hosting a Be the Change event from 3-7 February 2015. During this event, participants will:
 • Gain insight into the work that Sangam does in the local community
 • Develop an enhanced understanding of how leadership and Girl Guiding/Girl Scouting skills and experience can be applied in projects and community development
 • Gain practical experience in Community Leadership development projects
 • Allow participants to reflect on actions that can be taken back home
 • Experience life in Pune
 • Be inspired be the change they want to see in the world
Participants should arrive on 2 February and they will have one day to rest before the event starts. The event is GBP £300 per person and includes programme, all meals from dinner on 2 February to the start of JLS, and accommodation from 2pm on 2 February to the start of the JLS. To book in, please email guestservices@sangamworldcentre.org. Please note: no accommodation is available at Sangam before 1 February at 2pm.
Eller stanna efter Juliette Low och fira Thinking Day på Sangam:

World Thinking Day

After the JLS, join Sangam in celebrating World Thinking Day at your World Centre in India! For more information on this event, visit this website: http://www.sangamworldcentre.org/en/events/20808 and email guestservices@sangamworldcentre.org to book your place!

söndag 19 oktober 2014

Scoutkåren Finn deltar i JOTA/JOTI

Internationella bloggen har fått en berättelse från Scoutkåren Finn om deras upplevelser under JOTA/JOTI. Här kan du läsa om hur de genomförde helgen tillsammans:

Scoutkåren Finn i Lund deltar i JOTA-JOTI under helgen. Vi har valt att
göra evenemanget till ett LAN-party samtidigt som vi har andra
aktiviteter. Deltagarna är utmanare och roverscouter så det är fritt att
själv välja vad man vill vara med på. Vi sitter nere i vår källarlokal
och har riggat våra grejer i det största rummet. Här finns ett antal
datorer och många sladdar. Vi har även en projektor så att vi kan kolla
på film. För att vi inte bara ska bli sittande så har vi även ställt upp
ett pingisbord som man kan använda när man vill ta paus.


Vi pratar med andra scouter vi Scoutlink och har fått kontakt med
personer från många olika länder, även om merparten av tiden tillbringas i de svenska kanalerna. Efter ett tag kommer man verkligen in i det och det blir en del roliga skratt när man inser att man gått in i en intensiv chattdiskussion med en person som bara sitter några meter bort.
En av de största fördelarna med JOTI är att det ger en möjlighet att
bedriva internationell scouting utan att det behöver vara särskilt
svårt. Istället för att åka iväg långt så kan man "se" hela världen på
en helg, utan att ens behöva lämna scoutlokalen. Att man dessutom är
tillsammans med de man känner gör det hela mycket roligare än att själv
sitta hemma vid datorn.
torsdag 16 oktober 2014

Representera WAGGGS på FN-konferens om Kvinnors Status i Världen

Är du tjej och brinner för att påverka kvinnors status i världen? Vill du ta en aktiv roll i arbetet mot att nå FN:s Milleniummål om kvinnors rättigheter i vår nutid? 

Hannah from Sweden giving a speech
Nu finns möjligheten att få åka som WAGGGS representant till FN:s 59:e konferens om kvinnors status i världen som en del i arbetet mot Millenniummålen, "Session of the Commission on the Status of Women".

Det kommer att äga rum i New York i mars och temat för årets konferens är "Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals".

WAGGGS skickar en delegation för att säkerställa att unga kvinnors röster får bli hörda och vara med och påverka arbetet på global nivå. Det är även en möjlighet för enskilda scouter att stärka det egna engagemanget i frågan och i eventuella projekt på hemmaplan.

För att vara kvalificerad ska du vara kvinna, mellan 18-30, engagerad i frågor som berör kvinnors status i samhället och världen och kunna tänka dig att lägga ned tid både före och efter konferensen.

För dig som är intresserad är detta en fantastisk möjlighet att få påverka, engagera och lära mer om både FN och WAGGGS arbete mot dessa mål!

Läs mer på 
När?
Konferensen är 9-21 mars, men WAGGGS återkommer med exakta datum senare.

Kostnad och finansiering?
Vi kan i nuläget inte säga vad det kommer att kosta. Vi kan bara anta att den stora kostnaden troligen kommer att vara flygbiljetterna tur o retur och att WAGGGS annars är bra på att inte göra det så kostsamt när det kommer till vistelsekostnader. Scouterna kommer inte kunna hjälpa till med finansiering men det finns som alltid möjligheter att söka fonder, stiftelser och stipendium.

Hur ansöker jag?
Du går in på WAGGGS hemsida och fyller i ansökningsformuläret online (scrolla ner till rubriken How to apply). Senast 2 november skall du ha ansökt för att Sverige skall hinna godkänna din ansökan i systemet innan 6 november. Läs noga om olika deltagarkategorier och vilka krav som ställs. Lägg samtidigt ett mail till vår Internationella Sekreterare på international.secretary@scouterna.se och berätta att du sökt.

WAGGGS kommer sedan att kontakta vår International Commissioner för att vi skall kunna stötta ansökningarna, det är därför extra viktigt att vi har fått ditt mail om att du sökt så att vi är förvarnade.
 

onsdag 15 oktober 2014

Gå WOSMs Young Spokespersons-utbildning i Prag 26-30 Nov

© WSB / Victor Ortega / July 2007

Scouterna söker ung ledare att gå WOSMs utbildning för unga talespersoner 26-30 November

Scouterna skickar en ung ledare mellan 17-24 år på WOSM Europas utbildning för unga talespersoner: Young Spokespersons: Training on External Representation and Youth Empowerment Skills. Passar du profilen och kan åka till Prag 26-30 November hoppas vi att du anmäler ditt intresse till Scouterna. Vi behöver din intresseanmälan senast 21 oktober.


Vad


Utbildningen Young Spokespersons: Training on External Representation and Youth Empowerment Skills har som mål att:
”The training course will empower young participants and equip them with improved skills to undertake an active role in the representation of their organisations. Through a motivating and “content-full” event, the participants will be challenged to develop new skills on how to be more involved and participate in decisionmaking processes (inside and outside their associations). By undertaking an active role in their youth organisation, young people will be empowered to contribute to wider positive changes, raising their voices in and for their local communities.”
Under utbildningen gör du en aktivitetsplan för hur du kommer att använda dina nya kunskaper på hemmaplan. Därför får du en mentor i Scouterna (Scouternas kommunikationschef) som introducerar dig till var Scouterna befinner sig idag och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Du fortsätter sedan implementeringen av din aktivitetsplan på hemmaplan med stöd av din mentor. Scouternas förväntan är att du kan lägga tid efteråt på att ideellt vara engagerad i att vi nystartar unga talespersoner i Sverige.


Deltagarprofil


- 17-24 år gammal.
- Aktiv scout som redan är involverad eller är beredd att bli involverad i Scouternas nationella arbetsgrupper.
- Har en mycket god engelska så att du kan tillgodogöra dig en utbildning helt på engelska.
- Eftersom utbildningen är finansierad av Erasmus+ behöver du ha ett svenskt medborgarskap.


Hur


Du skickar din intresseanmälan till Scouternas kommunikationschef Caroline Thunved, caroline.thunved@scouterna.se med kopia till international.secretary@scouterna.se senast 21 oktober. I din intresseanmälan skriver du på engelska svaret på tre frågor:

- What is your role in your NSO/NSA and how does it link with the aim of this event (external representation and youth empowerment)?
- What is your knowledge and previous experience in external relations and youth empowerment?
- What are your personal goals for participating in the event? (what would you like to get out of it)

Lämna också två referenspersoner.
Vi återkopplar senast 24 oktober med vem som antas till uppdraget och Scouterna anmäler till WOSM senast 27 oktober.

Scouterna står för deltagaravgift som inkluderar kost och logi, och resa (utbildningen är delvis finansierad av Erasmus+).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Caroline Thunved, Kommunikationschef på Scouterna på mail caroline.thunved@scouterna.se, eller Kerstin Bergsten , internationell sekreterare telefon 08-555 065 22.

tisdag 14 oktober 2014

Till helgen är det JOTA/JOTI!

Vi är 40 miljoner scouter över hela världen, under den tredje helgen i oktober varje år, dvs nu till helgen, samlas en hel del av oss vid datorer och radioapparater för att komma i kontakt med varandra. All scouting är internationell. Ta chansen att vara med om nya möten ni med!


JOTI är som en virtuell Jamboree som sker över internet. Under helgen träffas tusentals scouter från hela världen och pratar med varandra över internet, med hjälp av olika tekniska lösningar beroende på vad som finns tillgängligt, allt från webbläsare till mejl, chattprogram, mikrofoner och digitalkameror.

JOTA betyder Jamboree on the Air, och innebär att scouter över hela världen sitter vid amatörradiostationer under en helg och pratar med varandra. Ta hjälp av en amatörradioklubb, exempelvis Radioscouterna, för att köra JOTA.

En del kårer eller patruller kör bara JOTI eller JOTA, och en del kombinerar de båda. Givetvis kan ni rama in JOTA/JOTI precis som ni vill med kringaktiviteter, hajker, middagar eller vad helst ni har lust med.

När är det? JOTA/JOTI börjar i år klockan 00.00 lokal tid på lördagen den 18 oktober och slutar 48 timmar senare klockan 24.00 på söndagen den 19 oktober. Det pågår alltså från natten mellan fredag och lördag till natten mellan söndag och måndag.

Varför ska vi delta? För att det är roligt såklart! Och för att du och dina scoutvänner kan få kontakt med andra scouter över hela världen. Det är helt enkelt världens billigaste och enklaste internationella arrangemang.

Vad kostar det? Ingenting, det finns ingen deltagaravgift för att delta! Men glöm inte att anmäla er!

All information om hur du deltar med mera finns på jotajoti.se.

Jamboree on the Internet (JOTI) och Jamboree on the Air (JOTA) är ett av WOSM:s officiella arrangemang och samlar mängder av scouter över hela världen. För mer information, sök på JOTA eller JOTI på WOSM:s hemsida eller gå in på www.joti.org. Mer information om hur ni går tillväga finns på Scouternas hemsida.

torsdag 9 oktober 2014

Var med, #StoptheViolence från och med Internationella Flickdagen 11 oktober 2014!

Här bloggar Hannah Stanton om WAGGGS kampanj #StoptheViolence och International Day of the Girl. Hannah är ordförande i aktivitetsgruppen för Trygga Möten överallt och har gått WAGGGS utbildning i Stop the Violence.
#StoptheViolence

Om 10 miljoner flickor säger att våld är det viktigaste ämnet att jobba med lyssnar WAGGGS. I två år har därför kampanjen ”Stop the Violence” varit igång som ska göra oss och vår omvärld uppmärksamma på våldet och samtidigt ge oss verktyg att sätta stop för det. Internationella flickdagen sätter i år fokus på just att stoppa våldet mot flickor, i Sverige och i världen. Jaha, och hur berör det dig, egentligen? I världens mest jämställda land? Det är en mycket berättigad fråga och jag ska försöka förklara.

Jag pratar om våld, mycket, mest hela tiden. Om konsekvenser som våld har för människan. Fokus ligger på flickor och kvinnor men det gäller självklart även i högsta grad män och pojkar. Vi påverkas alla av det våld som finns i samhället, på gatan, i skolan, i våra hem.

”Det började med gräl. Det slutade med knutna nävar. Helst mot bröstkorgen, eller vid revbenen. Då syns blåmärken inte lika lätt.” – ”Nämen.. hon är ju alltid så glad och positiv, inte kan väl det vara sant?”

Uppriktigt sagt har jag inga ord som kan återge berättelser jag hör och känslorna som de framkallar. Grymhet. Hänsynslöshet. Våldtäkt, stympning. Handlingar jag inte törs beskriva just nu. Skräck. Sorg. Hopplöshet.


Men det finns framtidstro

Mitt i allt elände bestämmer du dig för att motverka våld och intolerans och jobbar aktivt för att skapa en lagstiftning som skyddar alla medborgare till lika rättigheter, för att skapa ett skyddsnät för alla som behöver det. Ingen ska behöva stå ut. Ingen ska behöva vara rädd i det egna hemmet. Alla ska kunna känna sig trygg och växa upp till sin fulla potential. Bli redo för livet.

Har du hört de orden förut? Det är det WAGGGS och Scouterna står för. Alla unga människor ska bli redo för livet, växa upp till sin fulla potential.

”Det började på skolgården. På vägen hem. Med ett sms. Ett brev i skåpet. Ett meddelande på facebook. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är så pinsamt. Och kanske är det som står där ändå sant?”

Men vad är våld egentligen? Hur ser våld ut i våra samhällen? Vad säger lagen och vad händer i praktiken? Vi pratar om tidig sexualisering, mobbing, sexuell exploatering, rätten till sin egen kropp, samhällsnormer som gynnar våldet, våld i nära relationer, kvinnlig omskärelse, våld mot kvinnor och flickor i mediebilden. Vi pratar om hälsosamma relationer. Förebilder. Jämställdhet. Gemensamt för alla är att våld trots allt är ett ämne i skymundan, ett ämne vi ogärna pratar om. Som fortfarande är skuldbelagd. Som är svårt att diskutera utan att hamna i en antingen-eller-diskussion. Att våld händer i det dolda. Eller på nätet.

Våld finns men ser olika ut

En sanning jag burit med mig sedan jag varit på min första Stop the Violence workshop är att vart i världen jag än vänder mig, så är det är bara formerna av våld som är olika. Men det finns, överallt.

”Våldtäkt är vanligt hos oss. Så vanligt att jag börjat tro att det är normalt. Det kanske är så kvinnor ska behandlas? Men innerst inne vet jag att vi kan leva tillsammans utan att göra varandra illa. Jag vill att min son lär sig det. Men det är svårt när allt runtomkring visar på andra värderingar.”
Oavsett var i världen vi växer upp är våld ett hinder i barns utveckling, vare sig de utsätts för det själva eller om de bevittnar någon annan som utsätts för det. Det händer pojkar men det är i allra störst utsträckning flickor som utsätts. Konsekvenser av våldet är långvariga och utöver den fysiska skadan kan det ha psykologiska konsekvenser som sträcker sig långt efter i livet. Att utsättas för våld genererar mer våld, antingen riktad utåt eller mot en själv. Vare sig våldet är fysiskt eller psykologiskt. Vi lever idag i en värld där kvinnor och flickor mellan 14 och 55 löper större risk att dö från våldtäkt och sexuellt våld än cancer, bilolyckor eller malaria.

”Det är 10 år sedan. Men jag hör skriken än. Inte mina, men min systers. Det håller mig vaken på nätterna, jag är så rädd att det ska ske igen. Rädslan gör det svårt att koncentrera sig i skolan…”


Vi scouter kan göra skillnad

Jag hör om enastående exempel av samhällsengagemang. Där scouterna tar en tydlig ställning i samhället och stöttar sin ort. Där hopplöshet blir till framtidstro. Genom att hjälpa barnen på kvinnojouren, eller genom att stötta fler till att söka hjälp. Genom utbildningar i skolan eller scoutmöten. Vi scouter kan göra skillnad! Genom att arbeta med barn och ungdomar och göra de redo för livet kan vi agera för att de ska få uppväxa i ett samhälle som aktivt säger stopp! Vi måste bli fler som står upp för varandra. Som stöttar varandra i att aktivt ta ställning mot våld mot flickor och kvinnor, mot att pojkar och män kommer till skda. Vi kan hjälpas åt att bryta normen.

Du kan stoppa våldet #StoptheViolence

Stop the Violence kampanjen bygger på tre stenar: Educate, speak out, take action – utbilda dina nära, dela din historia, bli aktiv. För att alla ska kunna växa upp i ett samhälle där barn kan vara barn. Och att vi ger alla en chans att bli redo för livet. Vill du vara med?

Då kan du ge kampanjen din röst via hemsidan (http://www.stoptheviolencecampaign.com/en/takeaction/addyourvoice) eller dela din berättelse.

Du kan även visa ditt stöd i sociala medier genom att byta din profilbild till Stop the Violence kampanjbilden:
Stop the Violence Facebook Banner: http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/25426
Stop the Violence Profile Picture: http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/25427
Stop the Violence Twitter Picture: http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/25428