torsdag 5 september 2013

WAGGGS - Stop the Violence

Nu är ansökan öppen till WAGGGS arrangemang Stop the Violence ACTIVATE. Den 7-14 december i år samlas scouter från hela världen på Sangam World Centre i Indien för att lära sig och diskutera flickors rättigheter.
Deltagare får lära sig om könsbaserat våld och diskriminering, samt tillsammans försöka finna lösningar på problemen.

Under arrangemanget får man som deltagare även möjlighet att lära känna nya vänner från hela världen och uppleva Indien och den indiska kulturen.
Sangam


Participants at STV Rwanda event 2013Anmälan stänger den 10 September. På centrets hemsida fyller man i en blankett som sedan skickas via mail, först till Sveriges internationella sekreterare på international.secretary
@scouterna.se

Klicka på länken för mer information -
 Stop the Violence ACTIVATE