onsdag 22 augusti 2012

Stop the Violence

WAGGGS driver på lång sikt kampanjen Stop the Violence. Det finns en hel del kampanjmaterial att använda för att vara delaktig. Fokus ligger på opinionsarbete och ökad kunskap om unga kvinnors utsatthet för våld, och vad vi kan göra för att förhindra det.

WOSM lanserade i samband med Världsscoutjamboreen i Sverige 2011 Safe from Harm, ett webbmaterial som i sin tur bygger på det svenska materialet och metoden Trygga möten, som handlar om att skydda barn och unga från alla former av övergrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar