måndag 27 augusti 2012

Scouts du monde

Bildspel från Scouts et Guides de France sida för scouter i åldern 17-20 år, under rubriken "Scouter i världen"/"Världens scouter". Scouts et Guides de France är det största scoutförbundet i Frankrike, det bildades 2004 när de två stora romersk-katolska scoutförbunden för flickor respektive pojkar slogs samman.


Les Scouts du Monde by scoutsetguides

I frankrike finns även Eclaireuses et Eclaireurs de France som är det äldsta scoutförbundet, öppet för alla oavsett religiös tillhöriget, det bildades 1907. Vidare finns Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France för protestanter (1911), Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France för judiska scouter (1923), och Scouts Musulmans de France för muslimska scouter (1990). Förbunden är anslutna till WAGGGS och WOSM genom Fédération du Scoutisme Français.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar