fredag 12 april 2013

Scouterna är nu anslutna till WAGGGS och WOSM

Scouterna är nu formellt en medlemsorganisation i både flickscoutorganisationen WAGGGS och pojkscoutorganisationen WOSM. Avståndet mellan svenska scouter och världen är nu mindre än någonsin.

Sedan WAGGGS världsstyrelsemöte i helgen är Scouterna formellt en del av de båda världsscoutorganisationerna WAGGGS och WOSM. Det innebär att den nya riksorganisationen Scouterna har tagit över medlemskapet från den tidigare paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet.

- Alla scouter i världen är medlemmar i en världsorganisation. I Sverige är alla pojkar medlemmar i WOSM och alla flickor är medlemmar i WAGGGS. Man är medlem genom en scoutorganisation i sitt eget land, och världsorganisationerna erkänner bara en medlemsorganisation per land. Förut har Sveriges medlemsorganisation varit Svenska Scoutrådet, där de olika scoutförbunden varit medlemmar. Eftersom alla scouter i Sverige nu är medlemmar i Scouterna istället för Svenska Scoutrådet var den naturliga följden att Scouterna ansökte om att ta över SSR:s roll som medlem i WAGGGS och WOSM. Nu har alltså båda världsscoutorganisationerna godkänt Scouternas ansökan och våra nya stadgard, säger Josefine Larsson, Scouternas ordförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar