torsdag 20 september 2012

Vart är vi på väg?

Under helgen träffades det internationella strategiska teamet. Vi skrev mängder av post-its och listor som resultat av långa och livliga diskussioner om vad vi har framför oss, vad vi bör prioritera och vad vi kan satsa på framöver. Som gemensamt mål finns tanken om att internationella upplevelser ska nå fler, att fler ska vilja vara involverade i det internationella arbetet och att kopplingarna ska bli fler mellan lokalt, nationellt och internationellt. Hör av dig till international.secretary@scout.se om du är intresserad av att vara delaktig i det mer operativa internationella arbetet. Och på Demokratijamboreen kan du vara med och påverka!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar