söndag 24 september 2017

Sista rapporten från Delhi

I det senaste blogginlägget kring besluten som tagits hittills på WAGGGS världskonferens var jag så glad över att få skriva att den svenska motionen blivit godkänd att jag glömde att berätta att vi även deltagit i en annan motion. 

Under konferensen bubblade många tankar och funderingar kring varför det är så få unga kvinnor som kandiderar till bland annat världsstyrelsen. Detta ledde till att ett tjugotal länders delegater träffades och diskuterade, vilket sedan utmynnade i en motion. 
En närmast enig konferens röstade igenom motionen som innebar att WAGGGS fått i uppdrag att undersöka vad det är som hindrar unga kvinnor från att söka ledande positioner inom organisationen, och hur dessa hinder kan åtgärdas! 

Det sista som hände på konferensen var valet av sex nya ledamöter i världsstyrelsen. Då det digitala valsystemet inte fungerade som det var tänkt så genomfördes valet med traditionella kuvert och färgade papper. Efter ett antal omräkningar, lika röstetal och viss fördröjning hade vi till slut en ny styrelse – efter knappt åtta timmar! Vi är såklart väldigt glada över att Heidi, kandidaten från Finland, blev invald.

Nu är den svenska delegationen på väg från världskonferensen, glada över vad vi åstadkommit med båda våra motioner och mycket nöjda med den nya styrelsen. Tack för oss! 

Svenska delegationen, genom Stina Alm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar