fredag 18 augusti 2017

Ett världsscoutjamboree för "papper"-scouter.


En delegation av svenska scouter befinner just nu i Azerbajdzjan på World Scout Conference. Detta är världsscoutrörelsen generalförsamling som träffas vart tredje år för att ta beslut om frågor om som vilka som ska leda rörelsen, verksamhetsplanen och kanske lite roligare, vart kommande världsscoutjamboree kommer att hållas. Denna gång stod det mellan Polen och Sydkorea, och Sydkorea gick segrande ur striden om var WSJ23 skulle hållas.
Julius Kramer, glad och lättad när valen är över och platsen som
Youth Advisor klar.
"Strategic (WHAT?) Youth Engagement" står på agendan.
För lite mer än en vecka sen började förhandlingarna här i Azerbajdzjan när World Scout Youth Forum startade i bergsstaden Gabala. WSYF är en konferens med enbart deltagare under 26 år som ett extra verktyg för att stötta ungas plats i organisationens styrande. Det deltog 116 medlemsorganisationer vilket totalt blev runt 250 deltagare. Det största någonsin! Dagarna var fyllda med diskussioner, nätverkande över landsgränser och mellan regioner. Under forumet valdes det nya ungdomsrådgivare till världsscoutstyrelsen. Där ibland svenska Julius Kramer som den svenska delegationen i samarbete med de nordiska länderna arbetade hårt för att bli vald. Det togs också fram en lång lista på yrkanden till världskonferensens motioner och propositioner.
Gemenskap, kompisar, glädje och nya upplevelser!
Dessa yrkanden jobbar alla ungdomsdelegater nu hårt på att få in på agendan för konferensen. Alla yrkanden behöver läggas fram med en hel medlemsorganisation som motionär, och då behöver hela delegationen stå bakom. Sen behöver yrkandet sekonderas av andra länder, ju fler desto bättre och helst från alla de olika regionerna. Det förslag som den svenska delegationen jobbat fram om de globala hållbarhetsmålen har bland annat länder som Maldiverna, Argentina och Frankrike valt att stötta efter diskussion om ordval och formuleringar.
Arbetet med att skriva yrkanden, leta stöd och diskutera fram de bästa förslagen har varit i fokus för alla delegationer så här långt under konferensen. Förutom det så har det även pågått ett hårt arbete att lära känna och bedöma kandidaterna till den kommande styrelsen. Det är 19 kandidater från hela världen, varav 12 ska väljas till det kommande tre åren. Under de kommande dagarna kommer vi rösta på allt från förändringar till konstitutionen, tillägg till treårsplanen, kommande jamboree och världskonferens och mycket mer.
Skribent och fotograf: Anton Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar