måndag 19 juni 2017

WAGGGS study session, sök senast 24 juli

Vill du vara med och bidra till WAGGGS program och ledarutbildning, och stötta svenska Scouternas utveckling med inspiration från WAGGGS? Sök till att ingå in en study session som kommer ske 5-12 November i Budapest, med visst förarbete på distans inför och efter. Läs här för mer information.

Vi önskar skicka dig som har erfarenhet och engagemang kopplat till peer-to-peer-learning design, utbildning av ledare eller program. Scouterna kan stötta två deltagare som passar dessa profiler genom att betala deltagaravgiften på 50 EURO.

Du anmäler själv ditt intresse till WAGGGS senast den 24 juli, men senast den 17 juli behöver du anmäla intresse till international.secretary@scouterna.se. Berätta varför du vill delta och hur just dina kompetenser och erfarenheter kan stötta WAGGGS respektive Scouterna utifrån syfte och mål. Ange också namn och personnummer, så kan vi intyga ditt medlemskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar