fredag 22 september 2017

Nästa världskonferens 2020 blir i...... Uganda!

Inför världskonferensen skickade Sverige in en motion till mötet om att WAGGGS under kommande treårsperiod ska arbeta för att inkorporera Agenda 2030 och FNs säkerhetsråds resolution 2250 i det strategiska arbetet. Målet med att skriva denna motion var att ytterligare förtydliga flickscoutingens position i Världen som en kraft för fred.

Under konferensens fjärde dag var det så dags för omröstning kring alla motioner. Vi i den svenska delegationen var nog alla lite nervösa när det blev dags för motion 25 – vår motion. Glädjande nog kan vi nu meddela att världskonferensen röstade igenom vår motion, med en överväldigande majoritet!

Ugandas delegation dansar och firar i salen efter att
beslut om nästa världskonferens tagits.
Utöver vår motion så röstades det om många många fler, bland annat en motion från Egypten och Oman kring att införa arabiska som WAGGGS fjärde officiella språk vid sidan om engelska, spanska och franska. Även denna motion röstades igenom, följt av ett stort jubel i salen.

Sist men inte minst, den omröstning som ledde till mest glädjedans precis före lunch var när det beslutades att nästa världskonferens år 2020 kommer att hållas i Uganda!

Under fredagen kommer det att beslutas om vilka som blir invalda i WAGGGS världsstyrelse, men mer om det senare!


Sveriges delegation, genom Stina Alm 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar